Fairtrade

Intense Wines & Fairtrade

Intense Wines is aangesloten bij de Fairtrade Labelling Organisatie (FLO), de wereldwijde overkoepelende organisatie van Max Havelaar Fair Trade. Dit houdt in dat wij als bedrijf gelicentieerd zijn om wijnen in te kopen bij wijnboeren en wijncoöperaties, die onder toezicht staan van FLO.

Maar wat is Fairtrade en wat betekent het voor onze manier van wijnmaken? Intense Wines kiest bewust voor een holistische manier van werken. Wij willen dat alle elementen van de keten goed doen, want alles hangt met elkaar samen. Mooie wijnen voor een goede prijs, in samenwerking met blije werknemers en boeren, in gezonde, bloeiende wijngaarden, vol insecten en bodemleven. Happy vine, happy wine. Lees hier waarom en hoe we dat doen.

Onze wijnboeren krijgen een eerlijk inkomen uit hun wijnbouw waardoor zij, en hun gezinnen, in staat zijn zich verder te ontwikkelen. FLO voorziet, waar nodig, ook in educatie en ontwikkelingstrajecten ten behoeve van de wijnboer en de wijnen.

Is Fairtrade hetzelfde als biologisch?

Fairtrade wijnen zijn in beginsel altijd biologisch omdat biologisch verbouwen onderdeel is van de certificering. Maar stel nou, dat er een extreme insectenplaag is, of er valt enorm veel regen, dan kan de hele oogst aangetast worden. Geen oogst = geen inkomen.
In deze uitzonderlijke gevallen -die gelukkig bijna nooit voorkomen- kan er worden ingegrepen met een niet-biologisch, afbreekbaar product, om te zorgen dat de oogst wordt gered.
Als we kiezen voor deze noodgreep, dan zorgen we er vanzelfsprekend voor dat er nooit residu van deze middelen terug te vinden is. Niet in de natuur maar ook niet in de wijn zelf.

Fairtrade gaat dus veel verder dan een eerlijk en leefbaar inkomen. Het gaat om een duurzaam voortbestaan van de mensen die met hun families werken in en rondom de wijngaarden.