Environmental sustainability

Biologische wijnbouw

Biologische landbouw is een vorm van landbouw waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest of gemodificeerde organismen, om zo de nadelige milieueffecten te minimaliseren en het welzijn van mens, dier, insect en natuur voorop te stellen.

Maar ‘biologisch’ is niet overal hetzelfde. Zo is ‘biologisch’ in Frankrijk een ander begrip dan in de Verenigde Staten. Daarom houdt Intense Wines er een eigen filosofie op na.

Als u onze wijngaarden van een afstandje bekijkt, zijn ze groen met bonte bloemen. Ze gonzen van insecten en van het bodemleven. Daar mag dus wel een lintje omheen en een keurmerk op.

In Europa kennen we diverse keurmerken en hierop wordt een oogje in het zeil gehouden door het Europese Parlement. Het Europese keurmerk is herkenbaar aan het groene blaadje met sterretjes erop. In Nederland is SKAL de toezichthouder op biologische productie, maar er zijn nog veel meer keurmerken.

Biodynamische wijnbouw

Het verschil tussen biologische en biologisch dynamische -oftewel biodynamische– wijn is dat biodynamische wijnen voldoen aan de standaarden voor biologische teelt en productie, maar daarbovenop nog een extra set regels hanteert.
Dit heeft alles te maken met de antroposofische principes waar deze vorm van landbouw op gestoeld is. Antroposofie (‘mensenwijsheid’) is een spirituele filosofie gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner, die erop gericht is het bewustzijn te versterken door de innerlijke ontwikkeling te bevorderen.
Het is een vorm van landbouw die geheel holistisch is: natuur en landbouw zijn één en staan onder de invloed van de kosmos.
Die Rudolf Steiner was zijn tijd ver vooruit, want hij voorzag al dat industriële landbouw op ramkoers met de natuur zou komen te liggen. Daarom werken wij met zowel biologische als biodynamische producenten.

Geïntegreerde landbouw

We kiezen er bewust voor om verder te gaan dan voor de biologische keurmerken strikt noodzakelijk is. Volgens ons is alles een keten, en daarom hecht Intense Wines er veel waarde aan om onze wijnen op een holistische manier te produceren. Deze vorm van landbouw heet ook wel geïntegreerde landbouw.
We zorgen er met veel passie voor dat de natuur zijn gang kan gaan in en rondom de wijngaarden. Dat kan alleen maar als je respect hebt voor de natuur en dus zo natuurlijk mogelijk werkt. Geen afwijkende toepassingen, zodat de lokale natuur niet wordt beïnvloed.
In bepaalde opzichten gaat onze aanpak dus veel verder dan alleen biologische teelt: het is een complete visie. Wijn moet goed geproduceerd zijn, en goed doen, voor iedereen ín de keten en erbuiten.
Met oog voor mens, insect, dier en natuur.